03/896-44-10
03/896-44-10
Vozni red Lokalc

Zelena proga

Avtobusno postajališče Velenje, Ljubljanska cesta, Kavče, križišče Polzela/Arnače, Arnače - gostilna, Sp. Laze 1, Sp. Laze 2, Sp. LAze 3, Laze

Rdeča proga

Gorica-Avtobusno postajališče Velenje Pošta Velenje-Tržnica–Kolodvorska–pokopališče Podkraj-Pesje.

Rumena proga

Avtobusno postajališče Velenje, AC Praprotnik, OŠ Gorica, Gorica obračališče, Gorica - trgovina Tuš, Predor, NC Interspar, Šalek - Skalca, Poslovni center Efenkova, Trgovina Hura, Pošta, Tomšičeva, Tržnica, Tržnica - krožišče, Rudarski dom, Mestni stadion, Stari jašek, Restavracija Jezero, NC Merkur, NC Jager, Kolodvorska, Cvetličarna Iris, Vila Bianca, NC Veleja park

Modra proga

Avtobusno postajališče Velenje, Konovo, Hrastovec 1, Hrastovec 2, Škale

Oranžna proga

Avtobusno postajališče Velenje, Trebuša, Zg. Črnova, Pirešica, Vinska Gora, Sp. Črnova pri Mostnarju, Vinska Gora, Pirešica, Zg. Črnova, Trebuša
Copyright © 2013 AV Studio